BONTON PATROLA

GODINA LIJEPOG PONAŠANJAOvih je dana školu pregledala Bonton – patrola. Spretni učenici osmih razreda primijetili su da se učenici većinom ponašaju primjereno, kao što je to pokazala i naša anketa. Ipak, fotoaparat je zabilježio i neke detalje koje bi trebali popraviti!Bonton – patrola također je primijetila da su mobiteli u rukama brojnih učenika tijekom odmora. To nam daje poticaj da još bolje pripremimo aktivnost „Srijeda bez mobitela“ koju planiramo za početak drugog polugodišta!