DRUŽENJE GLOBE GRUPA DVIJU OSNOVNIH ŠKOLA

Suradnja i razmjena iskustava GLOBE grupe naše škole sa GLOBE-ovcima Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić nastavlja se i dalje.

U četvrtak, 12.03.2020., proveli smo u druženju na našim mjernim postajama na kanalu Manteč i na našoj drugoj postaji na Ođenici.

Razmjenjivali smo iskustva te uspoređivali sličnosti i razlike u mjerenjima ( pH-vrijednost vode, temperatura vode, provodnost i količina nitrata i nitrita).

Učenicima OŠ IBM pokazali smo kako možemo provoditi mjerenja uz pomoć LabDisc-a i na koji način mi mjerimo prozirnost vode te količinu otopljenog kisika u vodama.

Od njih smo naučili određivati broj i vrstu makrobeskralježnjaka, a kako smo naišli i na ličinke komaraca u našim vodama snimili smo ih kamerom i uz pomoć mobilne aplikacije rezultate unesli u bazu podataka.