„Dok su naši stari bili mladi“

Uoči Dana škole otvorena je zanimljiva školska izložba koja nudi pogled u način života u vrijeme kada su roditelji, bake ili djedovi naših učenika bili mladi. Koncipirana je u pet cjelina: Svakidašnjica i način življenja, Škola bez računala, Poslovi nisu bili jednostavni, Čitanje s papira i Igračke prije nas. Izloženi predmeti, ali i interaktivni sadržaji jednako su zanimljivi učenicima kao i učiteljima. U radu su vrijedno sudjelovali članovi povijesnih skupina 5. i 6. razreda, a građu su pomogli prikupiti članovi njihovih obitelji. Izložba će na katu škole biti otvorena do kraja nastavne godine. Ako ste u blizini, posjetite je!