POVIJEST

Prvi podatci o izobrazbi djece u Virovitici zabilježeni su 1757. a vezani su uz franjevce koji su poučavali mladež. O povezanosti franjevaca i školstva potvrđuje i sačuvan zapis u virovitičkom samostanu.


1819. podignuta je zgrada pučke škole čiji su nacrti sačuvani, ali je izgorjela u velikom požaru koji je harao Viroviticom 1871.


Početkom 20. st. postoji zgrada niže pučke škole s djevojačkom i dječačkom školom. Zgrada je izgorjela 1943. i tada je izgubljena i dokumentacija.


Poslije Drugog svjetskog rata osnovnoškolska nastava uglavnom se održavala u zgradi gimnazije.Tada počinje izgradnja nove škole na današnjem Trgu Ljudevita Patačića u kojoj je škola djelovala od školske godine 1951./52.


1953. uvodi se obvezno sedmogodišnje osnovno školovanje i osnivaju se u gradu dvije osnovne škole. I. osnovna škola djeluje u novoizgrađenoj zgradi, obuhvaća zapadni dio grada i nastavlja tradiciju pučkog, tj, osnovnoškolskog djelovanja u gradu Virovitici. Školstvo 50-tih godina obilježeno je nastojanjem da se nastava što bolje organizira iako nije bilo stručnog kadra. Uvodi se novi nastavni plan i program, ali još se radi u tri smjene.


Sredinom 1957. donesen je zaključak da I. osnovna škola u Virovitici, jedna od izabranih u Hrvatskoj, radi sljedeće školske godine kao eksperimentalna škola. Također je zaključeno da radi kao jedinstvena osmogodišnja škola.Uz redovnu nastavu u školi rade mnoge grupe koje su okupljene u Klubu mladih tehničara, Sportskom društvu ¨Mladost¨ i Kulturno prosvjetnom društvu ¨Napredak. Društvo ¨Naša djeca¨ i Zajednica doma i škole u svoj su rad uključivali i roditelje organizirajući različite manifestacije, a dobivenim sredstvima pomagali školsku prehranu i siromašnim učenicima.


Od 1961. I. osnovna škola nosi naziv Osnovna škola ¨Vladimir Nazor¨, a da bi se olakšao rad, dobiva nekoliko učionica u Masarykovoj ulici, u današnjoj zgradi Crvenog križa nasuprot pošti.


1963. u gradsku školu te u područne u Koriji, Breziku i Podgorju bilo je upisano 1287 učenika. Još su neka odjeljenja išla u treću smjenu. Tada je odlučeno o otvaranju treće osnovne škole u gradu u koju je prešlo po jedno odjeljenje svakog razreda i nekoliko nastavnika.


1964. otvorena je nova zgrada područne škole u Đurđu, a u centralnoj školi osnovano je specijalno odjeljenje za učenike s posebnim potrebama.


1967. otkriven je spomenik Vladimiru Nazoru. Osnovano je Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama i zatraženo odobrenje za rad specijalne škole.


Krajem 60-tih počela su općinska natjecanja iz matematike, fizike, kemije i biologije, susreti literarnih, recitatorskih i novinarskih grupa te smotre pjevačkih zborova i tamburaških orkestara. Obavljano je eksperimentalno vrednovanje rezultata rada u osnovnim školama na području općine prema testovima Republičkog zavoda za unapređivanje osnovnog obrazovanja. Oko školske zgrade asfaltirano je igralište, a započela je suradnja s osnovnom školom iz Barcha.


70-tih i 80-tih godina nastojalo se poboljšati redovnu nastavu, njegovale su se slobodne aktivnosti, a uveden je cjelodnevni boravak. Škola je uz centralnu zgradu dobila na uporabu zgradu u u Masarykovoj ulici gdje je započela gradnja nove škole.


Šk. god. 1990./91. nastava se održava u novoj školskoj zgradi. Organizira se kabinetska nastava, uvode nova pomagala, uređuje informatička učionica, a učenici mogu odabrati izborne predmete. Uspostavom Republike Hrvatske stvaraju se novi projekti i programi. Učenici postižu lijepe rezultate na natjecanjima. Škola je pohvaljena za uređenje okoliša i jednom od najboljih u županiji.


Novo tisućljeće donosi i nove oblike rada. Uz centralnu školu djeluju područne škole u Podgorju, Đurđu i Koriji. Uvodi se bolja mogućnost učenja stranih jezika i veći broj slobodnih aktivnosti. Dani otvorene škole, projektna nastava i terenska nastava te uključenje u HNOS i GLOBE potvrđuju da škola prati suvremena kretanja i nastoji učenicima dati uz uzoran odgoj i što bolje obrazovanje.