Dragi učenici, popis likovnog pribora koji je potrebno donijeti za svaki sat bit će objavljen na mrežnim stranicama škole i društvenim mrežama na početku svakog mjeseca.


U mjesecu rujnu potrebno je donijeti:

5. razred

5. a 8.9.2020. - olovka HB

22.9.2020. – tempere, kistovi za tempere, paleta, krpica,

čaša za vodu, podloga za zaštitu klupe

5. b 18.9.2020. - olovka HB

5. c 9.9.2020. - olovka HB

23.9.2020. – tempere, kistovi za tempere, paleta, krpica,

čaša za vodu, podloga za zaštitu klupe

5. d 15.9.2020. - olovka HB

29.9.2020. – tempere, kistovi za tempere, paleta, krpica,

čaša za vodu, podloga za zaštitu klupe


6. razred

6. a 11.9.2020. - olovka HB

25.9.2020. – tuš, drvce (štapić za ražnjić)

6. b 9.9.2020. - olovka HB

23.9.2020. – tuš, drvce (štapić za ražnjić)

6. c 17.9.2020. - olovka HB

6. d 16.9.2020. - olovka HB

30.9.2020. – tuš, drvce (štapić za ražnjić)


7. razred

7. a 11.9.2020. - olovka HB

25.9.2020. – olovka HB, ravnalo (dva trokuta ili trokut i ravnalo)

7. b 14.9.2020. - olovka HB

28.9.2020. – olovka HB, ravnalo (dva trokuta ili trokut i ravnalo)

7. c 14.9.2020. - olovka HB

28.9.2020 – olovka HB, ravnalo (dva trokuta ili trokut i ravnalo)

7. d 7.9.2020. - olovka HB

21.9.2020. – olovka HB, ravnalo (dva trokuta ili trokut i ravnalo)


8. razred

8. a 16.9.2020. - olovka HB

30.9.2020. – olovka HB, flomasteri, tanki crni flomaster/penkalo

8. b 14.9.2020. - olovka HB

28.9.2020. – olovka HB, flomasteri, tanki crni flomaster/penkalo

8. c 9.9.2020. - olovka HB

23.9.2020 – olovka HB, flomasteri, tanki crni flomaster/penkalo

8. d 10.9.2020. - olovka HB

24.9.2020. – olovka HB, flomasteri, tanki crni flomaster/penkalo


nastavnica Likovne kulture: Vedrana Torbaji