Javnozdravstvena kampanja Dan crvenih haljina pokrenuta je u svrhu podizanja svijesti o moždanom udaru kod žena. S inicijativom se krenulo 2004. godine, a danas više od 50 zemalja provodi tu kampanju. Cilj je kampanje potaknuti žene da brinu o svom zdravlju, prvenstveno srca i krvnih žila, a većinu je takvih bolesti moguće spriječiti zdravim životnim navikama.