Rujanske aktivnosti GLOBOVACA

Početkom školske godine učenici petog razreda članovi GLOBE grupe otvorili su postaju u Podgorju.

Učenici su uz pomoć bivše nastavnice Marine Nemet i nastavnice kemije Marije Radijevac i Marije Despotovski u parku područne škole Podgorje u kućici postavili barometar koji mjeri tlak zraka, termometar mjeri temperaturu zraka i hidrometar mjeri vlažnost zraka. Ubodnim termometrom su izmjerili temperaturu tla na 5 cm i 10 cm. Učenici su postavili i kišomjer kojim će mjeriti količinu kiše i pH- vrijednost.

Krajem rujna učenice sedmih razreda članice GLOBE grupe sa nastavnicom Marijom Radijevac krajem rujna posjetile su hidrološku mjernu postaju na Ođenici.

Na izvoru i ušću Ođenice su određivale prozirnost vode, temperaturu, pH-vrijednost, koncentraciju nitrata, nitrita, fosfata i amonijevog iona. Sve podatke su zabilježile i na satu će ih upisati i usporediti sa prošlim mjerenjem.

Učenice svaki dan promatraju oblake, mjeriti maksimalnu i minimalnu temperatutu zraka, tlak zraka, vlažnost zraka i temperaturu tla na 5 cm i 10 cm.