REZULTATI ANKETE

GODINA LIJEPOG PONAŠANJAUčenici i djelatnici naše škole sudjelovali su u početnom anketnom ispitivanju o potrebi provođenja projekta "Bonton - godina lijepog ponašanja". Ispitivanju se odazvalo 162 učenika i djelatnika škole. Evo rezultata njihovog izjašnjavanja:

Članovi povijesne grupe razmotrili su rezultate anketnog ispitivanja i došli do sljedećih zaključaka:

1. Možemo zaključiti da učenici i djelatnici velikom većinom podržavaju provođenje projekta Bonton.

2. Jedna trećina ispitanika protivi se aktivnosti „Srijeda bez mobitela“. Dvije trećine ispitanika djelomično ili potpuno prihvaćaju aktivnost „Srijeda bez mobitela“. Zaključujemo da bi se aktivnost trebala provesti, ali oprezno, uz raniju najavu, edukaciju, razgovore i sl.

3. Velika većina ispitanika podržava „Bonton – patrolu“.

4. Ispitanici gotovo da i nisu primijetili izrazito i učestalo nepristojno ponašanje u učionicama, garderobama i restoranu. Možemo zaključiti da ponašanje naših učenika nije zabrinjavajuće. Ponašanje ipak nije uvijek uzorno. Zaključujemo da se pojedini učenici ponašaju neprimjereno.

5. U knjižnici je atmosfera pristojnija nego u razredima ili u garderobama jer se velika većina izjasnila da u knjižnici postoji radna atmosfera često i uvijek.

6. Izvan škole učenici su većinom pristojni, ali ponašanje bi trebalo popraviti jer oko trećine ispitanika smatra da ponašanje izvan škole povremeno nije pristojno. Iz rezultata također zaključujemo da se pojedini učenici ponašaju neprimjereno.

7. Većina učenika i učenica odijeva se primjereno. Manji broj pojedinaca nikad ili rijetko poštuje pravila Kućnog reda što se tiče odijevanja. Nešto značajniji broj pojedinaca ponekad poštuje pravila primjerenog odijevanja. Taj bi dio trebalo popraviti ili pojasniti pravila odijevanja.

8. Učenici su u manjoj mjeri doživljeni kao pomagači – kavaliri. Smatramo da je problem u tome što učenici i učenice nisu osviješteni što podrazumijeva uljudno ponašanje, takvo ponašanje trebalo bi najprije biti prihvaćeno kao nešto pozitivno, uzorno, nešto što je normalno, a ne predmet eventualnih podsmjeha. Potrebna je edukacija i podrška učitelja i roditelja.

9. Možemo zaključiti da je značajan broj uvijek uljudnih učenika, ali da bi stariji učenici češće mogli pomagati mlađima, tj. biti zreliji, ozbiljniji, obzirniji.

10. Redoslijed prolaska kroz vrata na ulasku i izlasku iz prostorija ili škole potrebno je vježbati!

11. Učenici naše škole pristojno se odnose prema odraslim osobama, ali ima pojedinačnih slučajeva nepoštivanja odraslih osoba.

12. Učenici škole poštuju jedni druge, ali ima pojedinih slučajeva međusobnog nepoštovanja.

13. Psovke su prisutne u školi. Kultura verbalnog izražavanja može se popraviti.